Door de jaren heen zijn er nogal wat incidenten geweest met mensen die zichzelf ‘natuurgeneeskundige’ noemden. Zeer recent zijn de negatieve ontwikkelingen rondom een natuurarts in Duitsland uitgebreid in het nieuws geweest. En wat te denken van mensen die na een schriftelijke cursus van drie maanden ineens een bord ’therapeut’ op de voordeur menen te mogen spijkeren? Het toepassen van natuurgeneeskundige principes komt hiermee in een kwaad daglicht te staan. Dat is ongelofelijk jammer.

De beroepsvereniging
Alleen een goed opgeleide natuurgeneeskundige op HBO niveau die aan duidelijk geformuleerde eisen voldoet mag zich in Nederland registreren bij een beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld de VBAG. Om lid te mogen blijven moet daarnaast elk jaar aan een aantal eisen worden voldaan.

Bijvoorbeeld:

  • het jaarlijks op HBO-niveau behalen van een vastgesteld aantal studiepunten voor nascholing
  • lid zijn van een organisatie die het klacht- en tuchtrecht regelt
  • deelnemen aan intervisie bijeenkomsten met collega’s
  • intercollegiale toetsing: het met regelmaat laten doorlichten van de werkwijzen binnen de praktijk.

Hieraan voldoen is niet alleen vereist om lid te  mogen blijven van een beroepsvereniging. Ook de zorgverzekeraars zijn alleen bereid om behandelingen te blijven vergoeden als kan worden aangetoond dat elk jaar wordt voldaan aan hun normen voor bijscholing, intervisie etc.

Eng???
En zo kom ik bij de titel van dit verhaal: Is natuurgeneeskunde eng??? Het antwoord laat zich raden: NEE! Mits je in zee gaat met een goed opgeleide therapeut die zijn of haar zaken goed voor elkaar heeft.
Een therapeut die geregistreerd staat bij een beroepsvereniging en door deze vereniging beëdigd is. Iemand die geen wonderen belooft, maar u met kennis van zaken stap voor stap op weg helpt. Die net als uw eigen huisarts geheimhouding heeft gezworen. En mocht er om welke reden dan ook een geschil ontstaan, dan bent u als cliënt bij zo’n therapeut beschermd via het klacht- en tuchtrecht.

1+1 = 2
Ook een natuurgeneeskundig therapeut laat zich voor een groot gedeelte leiden door de wetten van oorzaak en gevolg. We kijken alleen op een andere manier naar uw klachten. Niet alleen naar de specifieke symptomen, maar naar het totaalplaatje. Daardoor kunnen adviezen soms onverwacht en verrassend zijn – maar altijd onderbouwd. Vraag gewoon door als u iets niet helemaal begrijpt, wees kritisch. Dat geldt voor alles in het leven, maar ook voor natuurgeneeskundige behandelingen!